Site Overlay

Proč by se dětem mělo číst?

Pokud si myslíte, že čtení dětem je zbytečné, jelikož máte pocit, že vás ani neposlouchají, zároveň na to ani nemáte po večerech náladu a energii, je to velká chyba. Je to jeden z nejlepších a vlastně jediným způsobem, kdy dítěti pomůžete rozvinout schopnosti řeči, zvětšíte jeho fantazii a zvýšíte schopnost vcítit se do pocitů ostatních.
 Čtení je velmi důležité pro vývoj dítěte. A kromě toho, prohloubíte tím i váš vztah, když si po večerech lehnete do postele a budete dítěti číst. Řekla bych, že je to možná lepší činnost pro tatínky, kteří málokdy mají s dítětem hlubší vztah než maminka.

S předčítáním můžete začít už i v těhotenství, což zní celkem zvláštně, nemyslíte? I ještě nenarozená děťátka ležící v maminčině bříšku reagují na nejrůznější zvuky.V bříšku už si zvykajíc hlas rodičů, který pro ně znamená klid a bezpečí.

Čtením rozvíjíme osobnost dítěte. Vnímat a udržet pozornost u jedné činnosti. Dítě je schopné tohle dělat do dvou let. Vaše čtení nemusí trvat úmorné hodiny. Stačí krátká pohádka, nebo říkanka. Můžete i dítě nechat si knížku vzít do vlastních rukou. Dítě si pravidelným předčítáním osvojí cit pro jazyk, výslovnost a spisovnou formu jazyka. Rozšíří si svojí slovní zásobu a procvičuje si paměť. Také jím rozvíjíme logické myšlení dítěte a způsob, jak přijímat a zpracovávat informace.

Tím, že dítěti předčítáte a občas ho i zapojíte do vyprávění, dítě skvěle připraví na nástup do školy. Čím dřív dítě pochopí, že je kniha cenný a přirozený zdroj informací, tím líp pro něj. Naučí se jich vážit a pracovat s nimi. Knihy i pozitivně ovlivňují jeho budoucí přístup k učení. Postřehy, jako je odlišování textů od obrázků, pochopení příběhu, se budou dítěti hodit ve škole. Bude lépe zvládat učivo a díky schopnosti naslouchání, které jste mu pomohli vytvořit, se bude moct více soustředit na výklad učitele.

Nepodceňujete předčítání už v nízkém věku, přináší to jen dobré věci do života dítěte. A vy se postupně můžete u čtení naučit relaxovat, protože po nějaké době i dítě bude klidně ležet a bude poslouchat příběhy s nadšením, jen ho na to musíte naučit.