Site Overlay

Nejčastější chyby rodičů

Každý rodič ví, že vychovat dítě není jednoduché, jako se vám zdálo, když jste sami vychováváni byli. Stojí za tím velmi práce, kterou si vaše dítě uvědomí, až když samotné bude vychovávat své děti. Pak by vám snesli modré z nebe za to, jak jste to skvěle zvládali.

 Mám tu pár základních chyb, které rodiče dělají.

1.) Nesprávné používání autority

 Dítě by nemělo být vychovávané tak aby se rodiče bálo, stejně tak by to nemělo být ani naopak, aby bylo celé dětství bez pravidel.

2.) Rozpor mezi slovem a skutkem

 Tohle je podle mě největší chyba rodičů. Zakazují dětem určité druhy jednání a sami se jich dopouštějí. Dítě ztrácí respekt ke slovům, které jim řeknete.

3.) Rozdílné udání pravidel

 Situace, kde jeden rodič něco povolí a druhý zakáže, nebo jeden z nich stanový pravidlo a druhý pravidlo změní.

4.) Nedostatek svobody

 Není dobré nechávat děti, aby si dělali, co chtějí. Lepší je dovolit a podporovat v dětech schopnost se rozhodovat na základě některých dostupných možností. Pak si dítě samo uvědomí co je dobré a co by dělat nemělo.

5.) Špatné tresty

 Podle mě tresty podobné typu zakázaní vycházet, neboli dát dítěti zaracha, jsou velmi hloupé. Co takhle spíš dát trest, že se vaše dítě musí alespoň tři hodiny učit? Svým způsobem mu to naučí víc z obou dvou pohledů.

6.) Manipulace

 Manipulovat dítě dárky namísto projevení lásky je také jedna s častých chyb, kdy si rodiče myslí, že zanedbaný čas, kdy mohl být se svým dítětem vynahradí to, že dostane peníze, nebo dárek.

7.) Málo komunikace

 Hodně rodičů děsí představa, že budou s dětmi probírat témata jako je sex, drogy a podobně. Bohužel i tyto témata by se měli řešit, pokud s dětmi nemáte tak blízky vztah, že vám to sami neřeknou.

 8.) Porovnávání mezi sourozenci

 Skvělá věc jak srazit dítěti sebevědomí, když budete vyzdvihovat jedno z dětí.

 Našli jste se v některých případech? Je čas na tom změnit váš přístup k některým věcem. Každé dítě je jiné a každé potřebuje jiný styl výchovy a proto je dobré najít styl jak vaše dítě vychovat, aby jste netrpěli vy, ani dítě.